Aquest esdeveniment l’organitzen conjuntament per Clickart i Microsoft i les dades de registre s’incorporaran als sistemes de les dues empreses.

Per a CLICKART és fonamental garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb la normativa legal en territori espanyol. Així la nostra política de privacitat pretén garantir el compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, el seu deure de guardar-los i de no comunicar-los a tercers, sense el consentiment exprés del titular dels mateixos, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes. Per tot això, es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent responsabilitzar CLICKART de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

L'informem que totes les imatges, vídeos i comentaris que poguessin aparèixer publicats a la nostra web, així com totes les dades incloses en la mateixa, es troben sotmesos ai hauran de ser tractades de conformitat amb el que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil, de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que poguéssiu facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades el responsable i titular és CLICKART TALLER DE COMUNICACIÓ, SL amb l'única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre serveis, promocions i novetats que considerem del seu interès. L'usuari, en cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual va sol·licitar el servei. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari ens dona el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l'informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant escrit dirigit a l'adreça indicada més avall.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CLICKART el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Així mateix, l'informem que vostè té la possibilitat d'exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, d'acord al procediment legalment establert, mitjançant un escrit dirigit a info@clickartweb.com.

Les dades que vostè faciliti en aquest registre seran introduïdes en fitxers responsabilitat de Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98.052-6399, EUA), i seran tractades amb la finalitat de gestionar l'esdeveniment, així com, si vostè així ho ha seleccionat, proporcionar informació comercial de productes, serveis i suport de Microsoft, fins i tot per correu electrònic. Vostè té dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals contingudes en aquests fitxers. Si vostè desitja exercitar aquests drets o prefereix no rebre l'esmentada informació, poseu-vos en contacte amb Microsoft a través del Departament d'Atenció al Client de Microsoft Ibèrica S.R.L. (Representant de Microsoft Corporation a Espanya a aquests efectes) mitjançant escrit dirigit a Passeig del Club Esportiu 1, 28223 Pozuelo d'Alarcón (Madrid), o per telèfon al número 902.197.198.