Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
Pla de màrqueting a l'escola, sí o no?

Pla de màrqueting a l'escola, sí o no?

La relació de l’escola amb les famílies és molt especial perquè aquestes decideixen compartir allò que els és més important: els seus fills.

Per aquest motiu, les escoles han d'aprendre a destacar les seves fortaleses. Segons els experts, un pla de màrqueting pot ajudar les escoles a donar coherència a totes les activitats del centre i alinear-lo amb l'entorn on es troba. Generalment s’hi destaquen quatre punts claus:

  1. Anàlisi de la situació. Famílies, entorn, competència: Coneixem les nostres famílies? Sabem quines expectatives tenen sobre l'educació dels seus fills? Des d'on vénen? Cal conèixer bé les famílies i l'entorn. Conèixer el mercat i preveure’n les tendències futures. A més cal tenir en compte qui és el competidor i qui pot ser col·laborador.
  2. Objectius: Han d'estar d'acord amb el projecte educatiu de l’escola. És necessari analitzar el centre, com es relaciona amb l'entorn, com estructurar els processos, com obrir el centre a la família i buscar la seva complicitat en el dia a dia. En definitiva, connectar-los.
  3. Pla estratègic de millora: Una vegada definits els objectius cal pensar en com aconseguir-los. Cal traduir l'estratègia en accions concretes per desenvolupar. Cal assignar els recursos necessaris i pensar com implicar tots els actors del centre en el projecte.
  4. Calendari i assignació: Per acabar, aquestes accions han de situar-se al calendari, vincular-les a un pressupost i ser assignades a persones o equips de l'organització perquè les duguin a terme o supervisin el seu desenvolupament si han de ser externalitzades.

Una plataforma escolar com Clickedu, pot ajudar a elaborar i executar un bon pla de màrqueting perquè:

  1. Proporciona informació fidedigna de l'activitat del centre, dia a dia, a través d'indicadors.
  2. Permet obtenir fàcilment informació a través d'enquestes.
  3. Integra eines de comunicació efectives i senzilles que ajuden a complir els objectius del pla de comunicació.
  4. En eliminar tasques burocràtiques i repetitives facilita la integració de noves metodologies de treball i d’innovació pedagògica.