Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
Clickedu reafirma el seu compromís social i mediambiental

Clickedu reafirma el seu compromís social i mediambiental

A través d'una sèrie de mesures de RSC, la plataforma de gestió per a escoles, actua amb responsabilitat de portes cap dins i de portes cap a fora

La Cultura empresarial és un concepte que és tendència en el món empresarial i es defineix com un conjunt de valors, de normes, creences i comportaments que defineixen la forma en que es fan les coses en una organització i que han de ser assumits, interioritzats i compartits pels seus integrants.

En aquest sentit, la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) és una filosofia, un compromís que assumeix la Direcció de Clickedu, la plataforma de gestió per a escoles, per actuar amb responsabilitat -de portes cap dins i de portes cap a fora- i que es materialitza en accions voluntàries portades a terme per abordar la responsabilitat dels impactes econòmics i ambientals derivats de les seves operacions, i les preocupacions dels agents amb els que interactua.

Algunes de les mesures que s’han pres pel que fa a RSC són: relacionades amb el reciclatge i el medi ambient, es troben la reducció a mínims dels consums de plàstic d’un sol ús, el canvi a lluminàries tipus LED o el reciclatge dels residus que generem. Orientades a la integració dels joves en el mercat laboral, es col·labora amb centres educatius perquè els estudiants puguin realitzar les pràctiques a Clickart. Pel que fa al foment de la igualtat a l’empresa, destaquen l’elaboració del Pla d’igualtat, la guia d’ús no sexista del llenguatge, la imatge i el tracte dins de l’empresa i l’actualització de d’un protocol d’actuació davant l’assetjament. També en aquest sentit s’han realitzat accions de col·laboració amb entitats educatives per promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per atraure el talent femení cap a estudis tecnològics i per facilitar la incorporació de persones amb discapacitat al món laboral.