Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
La conciliació laboral i familiar: el compromís de Clickedu amb els seus treballadors

La conciliació laboral i familiar: el compromís de Clickedu amb els seus treballadors

La plataforma de gestió per a escoles garanteix la igualtat de tots els seus empleats i millora la seva qualitat de vida a través d'una sèrie de mesures

Clickedu és conscient que el creixement i l’èxit de la seva empresa es deu al seu major recurs: el capital humà. És per aquest motiu que la plataforma de gestió per a escoles va començar a posar en marxa, el 2011, una sèrie de mesures en matèria de conciliació laboral i familiar, orientades a reforçar el compromís de l’empresa, a millorar la qualitat de vida dels seus empleats i empleades i de les seves famílies, així com fomentar el principi d’igualtat d’oportunitats entre els integrants de l’empresa, que garanteixi una cultura organitzativa i un clima laboral favorables a tothom.

Entre altres mesures, existeix la possibilitat de distribuir les jornades intensives que marca el Conveni en el mes d’agost en jornades intensives durant la resta de l’any, segons convingui a l’empleat o empleada. Una altra opció és aconseguir dies de jornada intensiva addicionals als anteriors si es compleixen uns objectius fixats. També es concedeixen reduccions de jornada per tenir cura dels fills als qui ho demanen, adaptant l’horari a les seves necessitats. Les actuacions més recents han estat poder escollir dos dies de vacances dels quals disposa l’empleat o empleada fora dels períodes preestablerts i la implantació de l’horari flexible, amb el qual gaudim de les tardes de divendres lliures.

A data d’avui, Clickedu continua treballant per impulsar noves mesures de millora i aconseguir  incrementar la satisfacció i motivació de tots els qui comparteixen els valors de la plataforma educativa.