Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
L'educació a distància amb Clickedu és possible  

L'educació a distància amb Clickedu és possible  

Davant les mesures preventives pel Coronavirus (COVID-19) de les autoritats sanitàries us ajudem a continuar l'activitat docent a distància mitjançant Clickedu.

Sabem que, en molts casos, les circumstàncies no permeten el desenvolupament habitual de l'activitat educativa. Per aquest motiu, recopilem totes les eines que Clickedu té a la vostra disposició per a treballar mitjançant la plataforma.  

A continuació, us les detallem una a una:

CONTINGUTS I LLIBRES DIGITALS
Podeu administrar les llicències dels llibres digitals perquè els alumnes puguin accedir-hi. 
Enllaç al manual

EINES DE LES MATÈRIES
Suro: podeu penjar-hi documents, enllaços, etc. que tinguin relació amb els continguts de la matèria.
Enllaç al manual
Vídeo Suro

Tests autoavaluatius:  podeu crear tests per avaluar els vostres alumnes.
Enllaç al manual

Entrega de treballs: podeu crear entregues de treballs o d'activitats perquè els alumnes, individualment, puguin penjar-los a la seva plataforma.
Enllaç al manual
Vídeo Entrega i correcció d'un treball
 
Vídeo Creació d'un treball

Recomanacions:  podeu enviar recomanacions, per exemple d'activitats de reforç o d'ampliació, als alumnes.
Enllaç al manual
Vídeo Recomanacions 

Projectes: podeu crear projectes amb diversos grups d'alumnes —cada un pot tenir un rol— i també assignar-hi professors.
Enllaç al manual

Treballs compartits: podeu crear treballs i assignar-hi grups d'alumnes perquè puguin fer-los des de la seva plataforma.
Enllaç al manual
Vídeo Avaluar un treball

Vídeo Crear un treball

Fòrum: podeu crear fòrums perquè els alumnes i els professors puguin debatre sobre qualsevol tema.
Enllaç al manual
Vídeo Fòrum 

Centre d'interès:  podeu compartir informació rellevant que vulgueu que vegin els vostres alumnes.
Enllaç al manual
Vídeo Centre d'interès

D'aquesta manera, podeu avaluar els alumnes i, a més a més, permetre a les famílies que facin el seguiment dels seus assoliments, sempre que se'ls facin visibles els ítems avaluatius des de  Matèries > una matèria > Ítems avaluatius > un ítem>  Editar.

CONNEXIÓ GSUITE- CLICKEDU
Clickedu permet integrar a la plataforma els serveis GSUITE per centralitzar les tasques en un sol entorn.  

Google Calendar: podeu exportar automàticament els esdeveniments del calendari des de Clickedu cap al calendari de Google, sempre que la passarel·la de correu de l'escola sigui la de Google.
Google Drive: la connexió permet accedir-hi des d'Arxius > Les meves carpetes
Google Docs: teniu la possibilitat d'obrir els fitxers del suro, entrega de treballs i treballs compartits amb Google Docs.
Gmail: teniu accés a Gmail. No obstant això, aquesta funcionalitat hem d'activar-la des de Clickedu.
Classroom: és una eina de G SUITE que té un potencial enorme. Podeu vincular-la amb Clickedu i així reportar totes les notes de les vostres activitats.
Enllaç per sincronitzar Classroom amb la plataforma
Enllaç per vincular notes de Classroom amb els ítems avaluatius

CONNEXIÓ MOODLE- CLICKEDU
Clickedu permet crear un Moodle a partir de la seva estructura curricular de matèries, alumnes i docents.
Enllaç Connectivitat amb Moodle
Enllaç reportar notes de les activitats

CONNEXIÓ OFFICE 365- CLICKEDU
La integració de l'Office 365 amb Clickedu us permetrà utilitzar diferents funcionalitats:

Calendari de l'Office 365: quan es crea un esdeveniment al calendari de Clickedu, també es crea al calendari de l'Office, de forma automàtica. 
Onedrive: la connexió permet accedir-hi des d'Arxius > Les meves carpetes.
Des des d'Arxius, Continguts del centre, Entrega de treballs..., podeu obrir els documents que hi ha pujats a Clickedu amb les aplicacions de l'Office 365. 
Enllaç Connexió amb Office 365

PASSAREL·LES
Mitjançant les passarel·les podeu donar accés a la comunitat educativa a diferents eines externes a la plataforma sense necessitat d'introduir les claus d'accés cada vegada que s'hi accedeix. D'aquesta manera, podeu centralitzar totes les vostres eines de treball en un únic entorn.
Enllaç al manual

Recordeu que si teniu qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la plataforma de tiquets o a través d'incidencies@clickedu.net.