Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
La importància del treball per projectes durant l'educació infantil

La importància del treball per projectes durant l'educació infantil

Les metodologies de l'educació infantil estan en constant desenvolupament i, avui dia, conceben el "projecte didàctic" com un procediment metacognitiu, destinat a promoure el descobriment i la construcció del coneixement per part del nen a través d'experiències de joc, exploració i recerca. El professor, en canvi, és aquella figura que observa, juga, interactua amb el nen i documenta la proposta didàctica. L'experiència directa, el joc, l'assaig i l'error, permeten al nen, adequadament guiat, aprofundir i sistematitzar l'aprenentatge.

Què significa ABP i treballar per projectes?

L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és un model d'ensenyament que es construeix entorn de projectes, però que al mateix temps està centrat en l'alumne. L'objectiu és que aquests siguin capaços de treballar de manera independent i amb sentit de la responsabilitat.

A més, amb aquest mètode els estudiants aprenen a:

  • Gestionar el problem-solving extraient informació de diferents fonts i disciplines (desenvolupant així un sentit holístic i potenciant la interdisciplinarietat).

  • Treballar en modalitat cooperative-learning.

  • Aprendre a gestionar els seus recursos de temps i materials de la millor manera possible.

Desenvolupament d’una nova mentalitat

Un projecte es defineix com un esforç complex de durada definida, la realització de la qual requereix un gran nombre d'activitats interrelacionades i interdependents.

Són diverses les persones que duen a terme aquestes activitats, amb objectius, temps i recursos (intel·lectuals i materials) ben definits: tot per poder aconseguir un objectiu comú, en un termini determinat.

Treballar per projectes desenvolupa una mentalitat nova i flexible, que consisteix en:

  • Cultura de fer les coses bé.

  • Disposició a moure's amb confiança en situacions d'incertesa.

  • Buscar noves modalitats, canviar la mentalitat de preservar l’statu-quo ("sempre s'ha fet així").

  • Disposició a aprofitar els errors i fracassos per a millorar en el futur.

Treballar per projectes

Alguns experts creuen que treballant per projectes, els alumnes se senten més motivats i satisfets, perquè "toquen amb les seves mans" els resultats del treball en grup.

A més, aprenen i fixen els conceptes en les seves ments a llarg termini, ja que posen en pràctica directament el que estudien, i desenvolupen el pensament crític mentre fan feina de manera inclusiva.

Els professors, per part seva, també poden trobar en l’APB un tipus d'ensenyament agradable i interessant, perquè la varietat de projectes sempre els permet diversificar les seves idees i desenvolupar-ne d’altres noves cada vegada: ensenyar amb l’APB és un repte tant pels alumnes com pels professors.

Innovació educativa

Algunes escoles han apostat per aquesta mena d'ensenyament, proporcionant fons apropiats perquè els projectes puguin dur-se a terme amb les eines i en els llocs adequats dins de la institució. Unes altres, en canvi, prefereixen optar per altres metodologies d'aprenentatge.

Sigui quina sigui l'opció que trieu, Clickedu pot ser la millor aliada per a gestionar, en una única plataforma, les tasques associades als processos d'aprenentatge i ensenyament, amb les de gestió financera i administrativa. Apostem per la innovació en l'educació i proporcionem la millor plataforma escolar de gestió al núvol del mercat. Te la perdràs?