Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
L'ensenyament andorrà traslladarà al Twitter el debat generat a l'aula

L'ensenyament andorrà traslladarà al Twitter el debat generat a l'aula

La gestió acadèmica s'unifica en un model, el ClickEdu, que utilitzen més de 300.000 alumnes El nou sistema digital permet tenir un registre unificat del nombre d'escolars i les seves notes.

La introducció del Permsea (Pla Estratègic Per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà) aquest curs escolar, ha suposat una petita revolució en l'àmbit educatiu, tant per la manera d'ensenyar –partint no d'un sistema convencional d'assignatures, sinó d'un sistema per competències–, com pels mitjans emprats per accedir a aquest ensenyament –amb els iPads per a segona ensenyança. En aquest darrer sentit, també s'ha impulsat la renovació de la plataforma informàtica que serveix per gestionar els continguts educatius, els acadèmics i també per establir una comunicació més fluïda entre professors, alumnes i famílies. La nova eina virtual l'està desenvolupant UPCnet, guanyadora d'un concurs públic llançat a l'agost. El nou model de gestió acadèmica permet unificar tots els continguts, la gestió del dia a dia i el registre de dades acadèmiques. A més, inclou nous elements educatius partint de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, com una classe paral·lela a la convencional a través del Twitter.

Tal i com va explicar Ramon Martí, un dels responsables de desenvolupar aquesta plataforma, es tracta d'actualitzar l'actual campus virtual que utilitzen els tres sistemes educatius, l'Educ&, que a la vegada es basa en el Moodle. I es fa partint del concepte Mobile learning, una metodologia d'ensenyament que parteix de l'ús de les noves tecnologies i que cerca que el procés educatiu «continuï fora de l'aula», va manifestar Martí.

I l'ús del Twitter dins la plataforma en seria un exemple. Es tracta de traslladar el debat a l'aula a aquesta xarxa social, partint del concepte Activity Stream. «Mitjançant un hashtag per a cada assignatura els professors i els alumnes poden seguir interactuant», explica Martí, tant durant com després de la classe. Debatre, opinar, llançar noves preguntes o ampliar la informació donada a classe serien alguns dels exemples que es podrien fer en el Twitter inserit dins Educ&.

La millora de l'Educ&, que estarà del tot enllestida l'1 de gener, és una part de la nova plataforma informàtica. Però n'hi ha dues més, i aquestes seran específicament desenvolupades dins el marc del Permsea, i per tant, només pels alumnes del sistema andorrà. La primera, que és també la que encara està més verda, és un gestor de competències. És a dir, «una eina perquè els professors planifiquin i programin» aquestes competències per a cada alumne i al llarg dels cursos escolars. Una eina, per tant, que facilita als professors el procés de posar notes i el seguiment dels seus alumnes.

Com que es tracta d'un mètode d'ensenyament nou a Andorra «començarem de zero i es farà a mida» de les demandes del Ministeri d'Educació, va informar Martí. L'objectiu és tenir-lo enllestit cap a l'abril.

Posar notes, passar llista / El que ja s'ha posat en funcionament amb l'inici del curs escolar és la tercera part de la nova plataforma virtual: el sistema de gestió acadèmica. Ja està desenvolupat ja que s'ha subcontractat un producte comercial que fa temps que funciona i que utilitzen més de 300.000 estudiants de vora 300 centres espanyols, el ClickEdu. Aquest sistema permet que totes les escoles gestionin de manera unificada la matrícula, els pagaments, la comunicació amb els professors o el seguiment amb les famílies –si hi ha avisos, si els alumnes tenen deures, etc.. També és una eina per als professors, ja que a través del ClickEdu es posaran les notes i es podrà passar llista.
Tal i com va recordar Martí, «fins ara cada escola buscava solucions de manera individualitzada» a aquest tipus de gestions. Ara tot serà a través de la mateixa plataforma. I per tant, també és una bona eina per al propi Govern, ja que permetrà tenir un registre acurat i «a temps real», per exemple, del nombre de matriculats. «Fins ara s'havien d'esperar a que arribessin les dades de cada centre», va recordar Martí.
El ClickEdu ja està implantat. Així, tal i com va assegurar Martí, l'avaluació del primer trimestre ja es farà amb aquest sistema.

Multiplataforma / Un dels aspectes que també van voler destacar des d'UPCnet d'aquesta plataforma virtual és que es podrà utilitzar des de qualsevol dispositiu. És a dir, s'hi podrà accedir a través d'un ordinador, però també a través d'una tauleta o també a través d'un telèfon mòbil smartphone, en aquest darrer cas sobretot pensant en els pares. Fins i tot s'estan plantejant fer una aplicació concreta per a telèfons mòbils i tauletes, per facilitar la seva navegació a través d'aquests dispositius.
El desplegament de la plataforma virtual per al sistema andorrà –tot i que l'Educ& també l'utilitzen els altres dos sistemes– tindrà un cost total de 318.000 euros.