Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
Educació i Tecnologia, noves eines de participació

Educació i Tecnologia, noves eines de participació

Per Ètica UOC 09/11/2014. El 6 de novembre de 2014, a La aventura del saber, (TV2) M. José Garcia va entrevistar Ignasi Nogués, director de Clickedu, una plataforma virtual que gestiona de manera àgil i eficaç un centre educatiu, utilitzant les TIC com a eina de participació social i de comunicació amb les famílies. Clickedu permet detectar casos d’absentisme escolar o de trastorns alimentaris, i contribueix a millorar el rendiment escolar.

Seguint els criteris ètics i deontològics de RTVE podem dir que el programa compleix amb els Principis Bàsics de Programació que han de regir l’exercici de la funció de servei públic de la Corporació, recollits en article 3.2 de la Llei 17/2006 de 5 de juny i especialment els següents:


 

  • Divulgació del coneixement, dret a la informació i contribució a l’entreteniment d’una manera digna i concorde amb els valors democràtics i constitucionals. Dins la programació de RTVE, La aventura del saber s’inclou en la categoria de programa educatiu, fruit d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació. L’educació és un dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola[i] i ens recorda que “Els professors, els pares, i en el seu cas els alumnes intervindran el control i la gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics”. Per tant, anima a la participació, com l’objectiu bàsic de Clickedu.
 
  • Promoció de la creació digital i multimèdia com a desenvolupament de les indústries culturals espanyoles. “La aventura del saber” és un dels programes de TVE pioner en l’ús de les TIC. No és d’estranyar doncs, que difongui un software que les fomenta, a més d’estar creat per una empresa espanyola, Clickart,S.L.
 
  • Contingut amb criteris de qualitat, d’interès general i de servei públic. Un dels debats actuals en l’àmbit educatiu està en la responsabilitat excessiva que recau en els centres educatius i la poca implicació dels pares en l’educació dels fills. És per tant, un tema d’interès general que preocupa, tant a institucions (un exemple és l’espai “Família i Escola. Participació i compromís” que trobem al portal web de la Generalitat de Catalunya) com a experts en educació (G. Ferrer i S. Martínez)[ii].
 

Seguint el Manual d’Estil de RTVE, l’entrevista compleix amb el rigor informatiu, independència, pluralitat i atenció als interessos de la societat. El to emprat i el tipus de preguntes per part de l’entrevistadora ho demostren, així com el fet d’incloure les opinions d’alguns directors de centres que han utilitzat Clickedu i donen la seva opinió sobre el producte.

Neus Marín. La Aventura del Saber (TV2). Grup 5.
 

[i] Constitución Española. Título I: de los Derechos y Deberes fundamentales. Capítulo II: Derechos y libertades. Sección I: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Art.27.
 

[ii] “És fonamental per a l’estratègia d’una escola que pretengui esdevenir una comunitat d’aprenentatge apuntar cap a la plena inclusió i la participació efectiva de les famílies en els diferents espais i nivells de l’escola”. La formació de les famílies en el marc de l’escola inclusiva: un repte per a les comunitats d’aprenentatge: G. Ferrer i S. Martínez. Revista Educar, núm.35 (2005)