Actualitat de la plataforma de gestió escolar
L'#ENAP17 debat a Toledo noves metodologies en l'orientació escolar

Clickedu participa a les jornades de centres innovadors DIM-EDU

Descobriu les millores de Clickedu!

Donem la benvinguda a Amazon Aurora, la nova base de dades de Clickedu!

Nou calendari de formacions per a escoles