Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
Política de privadesa

Des de Clickedu ens comprometem a protegir la informació personal que compartiu amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privadesa respecte a la informació que ens brindeu en acceptar les presents condicions. L'usuari, en acceptar les presents condicions generals, consenteix expressament, a través d'aquesta acció afirmativa, en la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i en el seu ús per a les següents finalitats:

Enviament de comunicacions comercials.Enviar comunicacions comercials, tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics i contacte directe, relatives als productes i serveis que, en cada moment, comercialitzi CLICKART, TALLER DE COMUNICACIO SL. L'usuari pot triar, en cada moment, els canals o mitjans pels quals desitja o no rebre les indicades comunicacions.

Altres enviaments comercials. Clickedu pot tractar les dades personals que faciliteu (com ara dades de contacte i detalls personals, com la data de naixement o aficions) amb la finalitat d'enviar-vos informació seleccionada sobre productes i serveis de Clickedu, per realitzar estudis de mercat o per a altres comunicacions habituals de màrqueting (com ara anuncis d'esdeveniments i fires).

Anàlisi i elaboració de perfils.Realitzar de manera automatitzada l'elaboració de perfils amb l'objectiu de poder oferir productes d'acord a les vostres necessitats. A aquest efecte, Clickedu us informa que i) aquesta anàlisi no produeix efectes jurídics ni conseqüències discriminatòries que puguin sorgir a causa de criteris sensibles, com raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses, estat de salut o orientació sexual, ja que aquesta informació no s'inclou en aquest tractament; ii) teniu dret a obtenir la intervenció humana en els tractaments, a expressar el vostre punt de vista, a obtenir una explicació sobre la decisió presa sobre la base del tractament automatitzat i a impugnar aquesta decisió mitjançant una comunicació directa amb el nostre DPO (dpo@clickedu.net); iii) la lògica aplicada es basa a realitzar de manera proactiva anàlisis de riscos i aplicar sobre les vostres dades tècniques estadístiques i de segmentació de clients. L'anàlisi i l'elaboració de perfils tenen les següents finalitats: a) estudiar productes o serveis que puguin ser ajustats al perfil concret de l'usuari, per efectuar-li ofertes comercials ajustades a les seves necessitats i preferències; b) fer el seguiment dels productes i serveis contractats; c) realitzar, per part de Clickedu o tercers per aquesta contractats, enquestes de satisfacció per canal telefònic o per via electrònica amb l'objectiu de valorar els serveis prestats; d) dissenyar nous productes o serveis, o millorar el disseny i usabilitat dels ja existents, així com definir o millorar les experiències dels usuaris.
L'usuari, en cas d'estar disponibles, autoritza que s'incorporin als perfils que s'elaborin sobre ell les dades que faciliti personalment, com ara dades de contacte (com el nom, l'adreça o l'adreça electrònica); dades d'identificació (com el nom, els cognoms, el telèfon o l'adreça electrònica); l'historial del client (com la recepció d'ofertes), o dades d'apps, webs o xarxes socials (com les dades d'ús de les consultes en línia o les sol·licituds d'informació).

Dades d'usuari de Google.Les dades d'usuari de Google a les quals s'accedeix per petició del propi usuari només s'utilitzen per mostrar la informació que se sol·liciti. En cap cas es guarda ni es comparteix cap dada.

Termini de conservació. Les dades incorporades es cancel·len transcorregut un mes des de la sol·licitud de la seva cancel·lació per part de l'usuari.

Legitimació del tractament. La base legal per al tractament de les vostres dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l'usuari mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals, que són aplicables en funció dels consentiments atorgats expressament a Clickedu relacionats amb els punts anteriors.

Exercici dels drets per part de l'usuari. L'usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. Així mateix, pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En el supòsit anterior, Clickedu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L'usuari pot accedir a la informació, rectificar-la, sol·licitar-ne la cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com revocar el consentiment en qualsevol moment amb una carta dirigida a dpo@clickedu.net, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per exercitar aquests drets pot dirigir-se per escrit a Clickedu a la seva seu social, amb la referència "Drets RGPD", adjuntant la còpia d'un document oficial d'identificació o mitjançant un correu electrònic dirigit al DPO de Clickedu (dpo@clickedu.net).

Reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades. L'usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


Aquesta política de privacitat es va modificar per darrera vegada el maig de 2018.